Zateplování budov

I sebelepší izolací není možné úplně zamezit tepelným ztrátám domu, můžeme je však výrazně snížit a ještě uspořit až 50 procent za vytápění.

Zateplení je důležité z důvodu:

  • zamezení tepelným ztrátám domu
  • zvýšení komfortu bydlení
  • zamezení kondenzaci par a vzniku vlhkého prostředí
  • zlepšení celoročního tepelného komfortu
  • zvukové izolace
  • vylepšení vnějšího vzhledu
  • ochrany vůči vnějším nepříznivým vlivům
  • zvýšení životnosti konstrukce domu

Zateplení starších staveb

Pravdou však je, že ne každý dům lze a dokonce je vhodné zateplit. Starší stavby ve většině případů nesplňují podmínky pro energeticky úsporné bydlení, proto jejich majitelé realizují dodatečné zateplení. Jde o poměrně rozsáhlou změnu, která se kombinuje i s výměnou oken, proto je vhodné se před samotnou montáží poradit s odbornou firmou, která navrhne optimální řešení pro konkrétní stavbu. Především je důležité zvolit správný typ zateplení, protože oblíbený kontaktní systém není vhodný pro všechny stavby, zejména pro budovy s velkou vnitřní vlhkostí.

Jaké známe materiály pro zateplení

Mezi oblíbené izolace patří polystyren, který je levný a snadno se opracovává. Dá se zatížit, proto se hodí jak pro zateplení obvodových zdí, tak i pro zateplení podlah, kdy díky nízké váze nezatíží konstrukci domu. Polystyren špatně propouští páru, proto není příliš vhodný pro vlhké domy a dřevostavby. Expandovaný polystyren se používá pro zateplení vnějších stěn, plochých střech, podlah a stropů.

Extrudovaný polystyren má nižší nasákavost a pevnost, proto se hodí pro zateplení základů nebo soků domů zvenčí. Další velmi využívanou izolací je minerální vlna, která oproti polystyrenu propouští vodní páry a není hořlavá. A jde o přírodní materiál. Kamenná vlna vyráběná z čediče vedle svých tepelně izolačních vlastností také velmi dobře izoluje hluk, což je důležité především v příčkách a podlahách, ale i ve střeše a fasádě.

Důležitou skupinou jsou izolace přírodního původu. Patří sem izolace z konopí, která může mít podobu rohoží nebo desek a je vhodná pro celou stavbu, respektive pro zateplení kteréhokoli jejího konstrukčního prvku.

Kontaktní zateplení fasády

Vnější kontaktní zateplení fasády domu je jedním z nejoblíbenějších způsobů zateplení především kvůli rychlosti montáže, nízkým nákladům a estetickému vzhledu. Díky vytvoření vnějšího obalu na domě zvýšíme tepelný odpor jeho pláště a snížíme únik tepla ven a vniknutí chladu a nadměrného tepla dovnitř.

Podklad pro kontaktní zateplení se nejprve ošetří penetrací, na kterou se následně lepí izolant a ukotví plastovými kotvami k podkladu. Na izolant se nanese vrstva stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou a strukturovaná omítka. Jako izolant se pro kontaktní zateplení využívá polystyren nebo minerální vlna. Polystyren je levnější a snáze zpracovatelný, minerální vlna má zase lepší protipožární vlastnosti, proto jí dle norem nahrazujeme polystyren u budov vyšších jak 22,5 metrů. Navíc propouští vodní páry a je proto vhodná pro vlhké stavby.

Bezkontaktní zateplení fasády

Bezkontaktní zateplení se volí pro stavby, které mají problémy s vyšší vlhkostí, a kontaktním zateplením by se tato vlhkost uzavřela uvnitř domu. Bezkontaktní systém se skládá z nosného roštu, izolantu, odvětrávací mezery, dřevěné kontralatě a vnějšího obložení. Díky bezkontaktnímu zateplení dosáhnou výborných tepelně izolačních vlastností i velmi vlhké stavby.

Bezkontaktní systém se dá díky suchému procesu realizace instalovat i při nízkých teplotách, má dlouhou životnost a snadno se udržuje. Jako izolant se nejčastěji využívají výrobky z polyuretanu, celulózy či ovčí vlny. Na izolační vrstvu se montují obklady z dřevotřísky, kovu nebo keramiky. Montáž bezkontaktního zateplení je časově i technicky náročnější, čímž jsou vyšší i pořizovací náklady. Jeho cenu zvyšuje i způsob kotvení a výběr obkladového materiálu. Nejdražším je lícové zdivo.

Zateplení soklu domu

Pokud se zateplí obvodové stěny domu bez soklu, může docházet ke vzniku tepelných mostů, kde vniká chlad do domu a následné vzlínání vlhkosti do fasády a zdiva. Izolace soklu by měla mít minimální nasákavost, mrazuvzdornost, vysokou pevnost v tlaku a možnost kombinace s různými typy hydroizolací.

Sokl se izoluje minimálně 80 cm pod úroveň upraveného terénu izolací zhruba o 2 až 3 cm tenčí, než je zateplení obvodového zdiva. Izolace by však neměla být tenčí než 10 cm.

Vhodným materiálem pro izolaci soklu je extrudovaný polystyren, který má obecně dobrou odolnost vůči působení vlhkosti a nízkou nasákavost. Většinou je nutné tepelnou izolaci soklu kombinovat s hydroizolací.