Sádrokartony

Minerální podhled

Všechny konstrukce jsou dodávány jako kompletní systémy, v nichž dimenzování jednotlivých částí určují příslušné technické listy.

K dispozici jsou i speciální provedení podhledů určená pro zvláštní provozní podmínky.

S nosnými profily opatřenými zlepšenou úpravou proti korozi je možné řešit podhledové konstrukce v plaveckých bazénech, laboratořích a dalších vlhkých provozech.

Při doplnění takovéto konstrukce deskami Thermaclean zatěsněnými do konstrukce silikonovým nebo akrylovým tmelem je možné uživateli nabídnou plně omyvatelný podhled nebo podhled do velmi čistých prostor.

Pro akustická řešení je možné doplnit standardní konfigurace podhledů doplňky, které zajistí plnou funkčnost i při použití vestavěných prvků jako jsou svítidla, reproduktory apod.

Souprava krytu pro vestavěná svítidla ochrání vestavěný prvek jak v případě požáru, tak i v případě potřeby zvýšení neprůzvučnosti podhledu.

Do podhledu je možné vestavět i aktivní reproduktor, který může velmi efektivně zabezpečit ozvučení čekáren, kanceláří, showroomů, hotelových hal, nádraží, letišť apod.

Půdní vestavby

Půdní vestavba je horizontální, šikmá a vertikální obvodová konstrukce, tvořící vnitřní obálku konstrukce krovu.

Pro zamezení škod způsobených kondenzací par a vlhkosti ve střešním plášti je žádoucí použít parotěsnou zábranu a řídit se pravidly stanovenými výrobci izolací a těchto fólií.

Vrstva tepelné izolace probíhá buď ve střešní rovině až k pozednici nebo ze střešní roviny na boční předstěnu a zakrytou část podlahy.

V každém případě nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů.

Obklady stěn, předsazené stěny

Obklady stěn, předsazené stěny

  • estetického vylepšení stávajících povrchů stěn a příček
  • zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností stávajících příček
  • zvýšení hodnot akustických vlastností obvodových stěn
  • vytvoření meziprostoru pro vedení instalací (rozvod el. kabelů, topenářských rozvodů)

Obklady stěn se montují na podkonstrukci, nebo lepí pomocí lepicího tmelu, vždy však přímo souvisejí s podkladní vertikální konstrukcí.

Příčky a dělící stěny včetně instalačních

Příčky a dělící stěny jsou nenosné, samonosné, interiérové konstrukce určené k členění interiéru na jednotlivé místnosti.

Standardní konstrukce příček splňují všechny požadavky akustické, požární a statické, vyplývající z jejich užití v bytových a občanských stavbách.

Instalační stěny jsou speciálními druhy příček. Jsou používány v případech, kdy je uvnitř konstrukce nutno vést rozměrnější instalace.

Instalační příčky se montují na dvojitou podkonstrukci. Vzdálenost mezi oběma konstrukcemi se volí podle rozměru instalačních vedení umístěných ve stěně.

Svislé profily obou konstrukcí se umisťují vstřícně tak, aby bylo možno je vzájemně spřáhnout a vytvořit tím kompaktní celek.

Obloukové stěny

Obloukové stěny, popřípadě stěny se zakřiveným půdorysem se montují ze standardních prvků s použitím ohebných desek.